phone

Diensten

We zijn geen dozenschuivers, dus we helpen je graag bij de implementatie en praktische inzet van ons leerplatform.

In co-creatie bouwen we aan een moderne leercultuur binnen je organisatie zodat je medewerkers geactiveerd worden om elke dag een paar minuten te leren.

decorative wave
zorg graphic
Onboarding

Ontdek meer
arrow right
zorg graphic
Werkplekleren

Ontdek meer
arrow right
Deze klanten groeien met Primio

Ontdekkingsfase

Stap één: we verdiepen ons in de doelgroep en brengen medewerkersbehoeften in kaart. Samen met de medewerkers kijken we naar houding en gedrag ten aanzien van leren. Om te ontdekken waar ze enthousiast van worden en wat juist niet. Dit is bepalend voor de leermiddelen, -doelen en -cultuur die we gaan ontwikkelen.

Enter URL # to hide
illustratie van tech werkster

Leermodules bepalen

Stap twee: inzichten uit de ontdekkingsfase vertalen naar concrete leerdoelen en kennisthema’s. Dit is het fundament voor de leermiddelen, die we in de leerpaden en het didactisch kader uiteenzetten. Samen met jou natuurlijk; de expert van het kennisgebied. Ook zorgen we samen dat de visuele identiteit en tone-of-voice bij medewerkers aanslaat.

Enter URL # to hide
illustratie van tech werkster

Leermiddelen ontwikkelen

Stap drie: leermiddelen ontwikkelen en leerpaden vullen met kennis en informatie. De microlearnings bestaan uit een contentmix met onder meer infographics, animaties, (interactieve) video’s, teksten en quizzen. Perfect om de kennis van de experts op een begrijpelijke manier over te brengen aan medewerkers. En het is gewoon leuk om zo te leren!

Ontdek de mobiele leerapp
illustratie van tech werkers

Implementatie & activatie

Stap vier: de lancering van Primio in de organisatie. We helpen je bij de onboarding van de medewerkers en activeren ze om de nieuwe lessen te proberen. Op basis van hun feedback en de inzichten via het management dashboard kunnen we je vervolgens helpen bij te sturen. Zodat iedereen blijft groeien in het werk.

Enter URL # to hide
illustratie van opwaartse pijl met werknemers

Zorg voor je medewerkers in beweging met Primio's mobiele leerapp

Met Primio groeien medewerkers elke dag in hun werk. Boek een demo en leer de kracht van Primio kennen.

decorative wave