Implementatie Primio

Veelgestelde vragen

Geen antwoord op je vraag? Neem gerust contact met ons op!

Vragen over

Primio

Welke prijsmodel/licentiestructuur hanteren jullie voor Primio?

Er is een eenmalige onboarding fee, waarmee we gezamenlijk Primio in de organisatie lanceren. Daarna is er de licentievergoeding voor gebruik van de software en een licentievergoeding voor eventuele kennisbibliotheken die wij aanbieden.Mocht je extra ondersteuning nodig hebben voor de ontwikkeling van maatwerkkennismodules bieden we ondersteuning met onze leerprofessionals via een strippenkaart.

Wat is jullie visie op softwareontwikkeling? Bieden jullie maatwerk?

We werken toe naar een volledige Software as a Service oplossing met daarbinnen diverse aanpassingsmogeljikheden. Volledige maatwerk vraagstukken worden aangeboden in de vorm van een whitelabel applicatie en maatwerk kennismodules.

Hoe zit het met licenties en eigendom?

Primio en de kennisbibliotheek zijn beschikbaar op basis van gebruikerslicenties, die in staffels worden aangeboden (goedkoper bij grotere afname) vanaf 21 euro per gebruiker per jaar.Goed om te weten is dat de zorginstelling een gebruikersrecht afneemt op de software. Primio blijft daarmee altijd eigenaar van de software. Het eigenaarschap van ontwikkelde kennismodules ligt bij de maker. Mocht dit een gezamenlijke prestatie zijn, worden hier afspraken over gemaakt. Klanten kunnen binnen een open bibliotheek kennismodules delen met andere organisaties. We werken aan een structuur van vergoedingen bij gebruik van gedeelde kennisbibliotheken. Het idee is dat organisaties zo gestimuleerd worden in het uitdragen van hun kennis.

Zit er een contentbibliotheek bij Primio?

Ja, er zijn verschillende bibliotheken met microlearning modules voor verschillende doelgroepen en thema’s. Denk aan een zorghulpmiddelenbibliotheek en kennisthema's als Wet Zorg & Dwang of Handhygiëne.

Wat maakt Primio uniek?

Primio wordt omarmd door zorgprofessionals vanwege haar gebruiksvriendelijkheid en zeer laagdrempelige manier om hen te activeren met complexe onderwerpen aan de slag te gaan. Dit doen we door een unieke combinatie van werkplekondersteuning/performance support en leren op mobiel en is zelfs als whitelabel oplossing af te nemen voor je eigen academy app in de app stores.

In welke zorgsectoren zijn jullie actief?

Primio is voornamelijk actief bij ziekenhuizen, VVT/Thuiszorg en Hulp bij huishouden. Een greep uit ons klantenportfolio: Spaarne Gasthuis, Lelie zorggroep, Kloek, Mantelaar, Zonnehuisgroep Amstelland en Thuiszorg het Friese land.De app wordt zorgbreed ingezet en met onze contentbibliotheken richten we ons nu op de VTT. In samenwerking met Spaarne gasthuis wordt maatwerk content ontwikkeld voor ziekenhuiszorg.

Wat is Primio voor een bedrijf?

Primio werkt aan continue professionalisering van zorgmedewerkers door mobiele microlearning in te zetten voor zowel performance support als leren. Zorgmedewerkers kunnen tijdens hun werk eenvoudig informatie opzoeken én hun kennis en vaardigheden uitbreiden via hun mobiele telefoon. Complexe informatie wordt eenvoudig en laagdrempelig benaderbaar gemaakt aan de hand van een downloadbare mobiele app. Primio ontwikkelt in cocreatie met zorginstellingen zowel de software als de kennisbibliotheken. De software bestaat uit een gebruiksvriendelijke mobiele app, een auteurssysteem gemaakt om heel eenvoudig microlearning modules te maken en updates te sturen en het management dashboard voor uitgebreid inzicht in gebruik.

Ons team bestaat uit een multidisciplinair team van bijna 20 ontwikkelaars, ontwerpers, leerspecialisten, implementatie en marketing/commmunicatie specialisten. Hierdoor zijn we flexibel genoeg om snel aanpassingen te maken op basis van marktontwikkelingen en kunnen we samen met onze klanten nieuwe kennismodules ontwikkelen en implementeren.

Vragen over

Software en doorontwikkeling

Hoe zit het met veiligheid van gegevens en privacy?

Een belangrijke vraag. Primio werkt volgens de laatste technologische standaarden en informatietechnologie. Dit vinden we belangrijk. Informatiebeveiliging van de Primio is gebaseerd op het NEN 7510 Informatiebeveiligingsmanagementsysteem (dit lijkt sterk op ISO 27001) en onze infrastructuur is gecertificeerd conform ISO/IEC 27001:2013/27017:2014/27017:2013 Informatiebeveiliging.

Primio maakt gebruik van AWS infrastructuur (locatie Frankfurt). Dit geldt voor zowel de backend software als opslag van data en gebruikersgegevens.  AWS verzorgt een dagelijkse back-up (point-in-time-recovery PITR) en end-to-end SSL encryptie. De verbinding tussen server en client (mobiele telefoon) is beveiligd met behulp via SSH.AWS is gecertificeerd conform ISO/IEC 27001:2013/27017:2014/27017:2013 Informatiebeveiliging, waarmee gevoelige opdrachtgever- en bedrijfsinformatie beveiligd is. Het certificaat is beschikbaar op de website van AWS.

We verrichten met regelmaat penetratietesten en laten daarbij ethical hackers veiligheidsrisico's in kaart brengen om er zeker van te zijn dat we geen onnodige risico's nemen met betrekking tot continuïteit van dienstverlening en de kennis die zorginstellingen aanbieden aan hun medewerkers.

Primio verwerkt in geen geval patiëntgegevens. Op dit moment heeft Primio daarom nog geen NEN 7510 certificaat, iets dat wettelijk ook niet verplicht is. Primio is voornemens hier verdere stappen in te zetten.

Primio werkt conform de AVG. De content in de app wordt door de opdrachtgever zelf beheerd, tenzij gebruik wordt gemaakt van de standaard bibliotheek. De toegang tot die content is beperkt tot enkele vooraf geautoriseerde medewerkers.

Kan ik actief meedenken met de doorontwikkeling van Primio?

Zeker! We zijn regelmatig in gesprek met klanten over de wensen en behoeften. We kijken samen naar het gebruik, en ontwikkelen aan de hand daarvan oplossingen. Bijvoorbeeld de wens om per regionaal team meer inzicht te krijgen, en te kunnen sturen is onlangs in nauwe samenwerking met klanten ontwikkeld.Daarnaast halen we actief input op van klanten om te zien waar behoefte aan is.

Op welke manier ondersteunt Primio bij de implementatie binnen onze zorgorganisatie?

We faciliteren het volledige process van pilot, implementatie en uitrol in de organisatie. We hebben een draaiboek dat we per organisatie aanpassen aan de wensen van de doelgroep. Dit is een combinatie van communicatiemiddelen (emails, posters, etc) en sessies waarin we beschikbaar zijn voor vragen, of pro-actief aanwezig zijn. Onze implementaties worden vaak ervaren als 'een feestje' voor de zorgprofessional.

Wat is jullie visie op softwareontwikkeling? Bieden jullie maatwerk?

We werken toe naar een volledige Software as a Service oplossing met daarbinnen diverse aanpassingsmogeljikheden. Volledige maatwerk vraagstukken worden aangeboden in de vorm van een whitelabel applicatie en maatwerk kennismodules.

Is Primio ook geschikt voor gebruikers buiten de organisatie van de klant?

Organisaties kunnen ervoor kiezen externen uit te nodigen voor bepaalde onderdelen van Primio, of voor bepaalde modules. Via een invite systeem, kunnen gebruikers uitgenodigd en beheerd worden.Daarnaast kan bijvoorbeeld voor mantelzorgers en/of vrijwilligers besloten worden de microlearning modules uit Primio publiekelijk toegankelijk te maken.

Hoe zit het met licenties en eigendom?

Primio en de kennisbibliotheek zijn beschikbaar op basis van gebruikerslicenties, die in staffels worden aangeboden (goedkoper bij grotere afname) vanaf 21 euro per gebruiker per jaar.Goed om te weten is dat de zorginstelling een gebruikersrecht afneemt op de software. Primio blijft daarmee altijd eigenaar van de software. Het eigenaarschap van ontwikkelde kennismodules ligt bij de maker. Mocht dit een gezamenlijke prestatie zijn, worden hier afspraken over gemaakt. Klanten kunnen binnen een open bibliotheek kennismodules delen met andere organisaties. We werken aan een structuur van vergoedingen bij gebruik van gedeelde kennisbibliotheken. Het idee is dat organisaties zo gestimuleerd worden in het uitdragen van hun kennis.

Zijn er software updates nodig?

De Primio app wordt via de app stores aangeboden en medewerkers worden geattendeerd op updates die zij moeten installeren voor een veilige en fijne gebruikservaring.

Op welke devices Primio beschikbaar? Door middel van app of internetbrowser?

De apps voor medewerkers zijn primair beschikbaar voor iOS en Android, omdat we geloven dat hiermee zorgprofessionals het beste worden ondersteund in hun werk. Kennismodules kunnen via QR of Deeplinks beschikbaar gemaakt worden in de webbrowsers op desktop en mobiel, om ook zonder inloggen bij kennismodules te kunnen komen.Het auteurssysteem en management dashboard zijn voor de beheerder toegankelijk via een webbrowser.

Is Primio ook gebruiksvriendelijk voor minder digitaalvaardige medewerkers?

Ja juist! We zien bijvoorbeeld in doelgroep van Hulp bij Huishouden medewerkers binnen de VVT hele goede resultaten. Zowel in adoptie van de app, als in reviews van het gebruik.

Kan Primio worden gekoppeld met andere systemen?

Primio heeft een API waar aan gekoppeld kan worden voor integraties met SSO en HR systemen. Kennismodules kunnen worden ontsloten via prive-links of publiekelijk links. Er wordt gewerkt aan koppelingen met LMSen voor voortgangsrapportages.

Zijn er rapportage mogelijkheden vanuit Primio zodat mijn organisatie meer inzicht heeft in gebruik?

Met Primio kan veel informatie over gebruik inzichtelijk worden weergegeven. Zo heb als beheerder veel inzicht over onder andere:- Voortgang in de leermodules, of deze gestart, ‘in voortgang’ of afgerond zijn.- De antwoorden op vraagstellingen zijn inzichtelijk, zowel bij gesloten als open vragen is inzichtelijk welke antwoorden gegeven zijn, en hoeveel er daarvan goed/fout daarvan waren.- Daarnaast wordt de gespendeerde tijd aan leren, activiteiten door de week en dag heen geanonimiseerd geregistreerd zodat er geoptimaliseerd kan worden wanneer nieuwe content aangeboden wordt.

Zijn er mogelijkheden om content te delen?

Elke organisatie kan modules maken en delen met andere organisaties. Het beheer ligt dan bij de delende partij.Een organisatie kan ook content beschikbaar maken via een unieke url of QR code. Zo kun je ook zonder app eenvoudig bij kennismodules. Dit is handig als informatie wordt gedeeld met patiënten en mantelzorgers of als medewerkers een ander apparaat gebruiken.

Kan een organisatie de opmaak zelf aanpassen aan huisstijl?

binnen de Primio omgeving kunnen kleuren aangepast worden naar de huisstijl. Voor een volledige eigen identiteit kan er een whitelabel mobiele app in de stores geplaatst worden met de volledige identiteit en huisstijl van de organisatie. Zo krijg je je eigen Academy app.

Welke mogelijkheden hebben gebruikers om zelf content aan te passen of zelf te creëren/structuren?

Gebruikers kunnen in het Auteurssysteem volledig zelfstandig microlearnings ontwikkelen. Met gebruik van afbeeldingen, video’s, interactieve kaartjes en diverse integraties. Het auteursysteem is speciaal ontwikkeld voor het super eenvoudig kunnen aanmaken van microlearningmodules en werkt met verschillende soorten kaartjes die een verhaal vertellen. Net als met de slides van een presentatie, kun je die heel eenvoudig samenstellen en aanpassen in de verhaallijn.

Vragen over

Toegankelijkheid

Is Primio ook geschikt voor gebruikers buiten de organisatie van de klant?

Organisaties kunnen ervoor kiezen externen uit te nodigen voor bepaalde onderdelen van Primio, of voor bepaalde modules. Via een invite systeem, kunnen gebruikers uitgenodigd en beheerd worden.Daarnaast kan bijvoorbeeld voor mantelzorgers en/of vrijwilligers besloten worden de microlearning modules uit Primio publiekelijk toegankelijk te maken.

Zijn er software updates nodig?

De Primio app wordt via de app stores aangeboden en medewerkers worden geattendeerd op updates die zij moeten installeren voor een veilige en fijne gebruikservaring.

Op welke devices Primio beschikbaar? Door middel van app of internetbrowser?

De apps voor medewerkers zijn primair beschikbaar voor iOS en Android, omdat we geloven dat hiermee zorgprofessionals het beste worden ondersteund in hun werk. Kennismodules kunnen via QR of Deeplinks beschikbaar gemaakt worden in de webbrowsers op desktop en mobiel, om ook zonder inloggen bij kennismodules te kunnen komen.Het auteurssysteem en management dashboard zijn voor de beheerder toegankelijk via een webbrowser.

Is Primio ook gebruiksvriendelijk voor minder digitaalvaardige medewerkers?

Ja juist! We zien bijvoorbeeld in doelgroep van Hulp bij Huishouden medewerkers binnen de VVT hele goede resultaten. Zowel in adoptie van de app, als in reviews van het gebruik.

Kan Primio worden gekoppeld met andere systemen?

Primio heeft een API waar aan gekoppeld kan worden voor integraties met SSO en HR systemen. Kennismodules kunnen worden ontsloten via prive-links of publiekelijk links. Er wordt gewerkt aan koppelingen met LMSen voor voortgangsrapportages.

Zijn er mogelijkheden om content te delen?

Elke organisatie kan modules maken en delen met andere organisaties. Het beheer ligt dan bij de delende partij.Een organisatie kan ook content beschikbaar maken via een unieke url of QR code. Zo kun je ook zonder app eenvoudig bij kennismodules. Dit is handig als informatie wordt gedeeld met patiënten en mantelzorgers of als medewerkers een ander apparaat gebruiken.

Vragen over

(Werkplek)leren

Hoe gaan jullie om met informeel en formeel leren?

Primio is op dit moment volledig ingericht als informeel leerplatform. We doen dit door: kennismodules niet te verplichten, relevante kennis te faciliteren op basis het profiel van de professional, interactie te creëren tussen gebruikers binnen een Kahoot achtige omgeving, waarmee terugkoppeling kan worden gegeven op antwoorden en stellingenbestaande intervisiemomenten en teamoverleg te verrijken met enquête antwoorden binnen de Primio kennismodules.

Hebben zorgprofessionals de mogelijkheid tot het geven van feedback?

Er zijn diverse werkvormen beschikbaar om interactie met gebruikers te hebben. Hieronder kun je denken aan Polls, maar ook open vragen om feedback op te halen per kennismodule. We onderzoeken uitgebreidere discussievormen per kaartje of kennismodule zodat gebruikers naast feedback geven ook op elkaar kunnen reageren.Voor feedback op de app zelf is er een direct e-mailadres vanuit de app waar mensen contact mee kunnen opnemen.

Is Primio adaptief? Wordt aanbod aangepast aan interesse/gebruik/ervaring van deelnemers?

De content in Primio is gericht op de medewerker. Er wordt nauwkeurig bijgehouden wat wanneer gelezen is zodat daar persoonlijke suggesties kunnen worden gedaan voor informatie die relevant is. Medewerkers kunnen favorieten aanmaken om snel bij de juiste informatie te komen. Deze informatie kan worden gebruikt voor verbetering van het persoonlijke aanbod.Kennismodules kunnen team of rolafhankelijk worden aangeboden. Kennismodules kunnen worden ingeladen op basis van voorkeuren van je profiel (verpleegkundige spoedeisende hulp heeft andere voorkeuren en benodigdheden dan een longarts)Er wordt gewerkt aan slimme koppelingen met planningsystemen en medewerkersprofielen, om kennismodules te tonen die op dat moment relevant zouden zijn op basis van tagging en bekende informatie vanuit roosters.

Voor welke kennisbehoeften uit de 5 moments of need kan Primio worden ingezet?

Met de ontwikkeling van Primio gebruiken we de 5 moments of need als kapstok, om zowel de content als het product aan op te hangen.

1. Als je iets nieuws leert. Bij het inwerken van nieuw personeel vindt een grote informatieoverdracht plaats om organisatie specifieke thema’s eigen te maken aan nieuwe collega’s. Deze information overload kan sterk worden gereduceerd door informatie verspreid aan te bieden en te herhalen. Binnen Primio faciliteren we verspreid leren op basis van voortang (nieuwe kennismodules worden aangeboden nadat andere zijn doorlopen) én tijd (nieuwe modules worden beschikbaar gesteld in een ritme vanaf de openstelling). Door vooraf in te stellen notificaties worden medewerkers getriggerd om aan de slag te gaan met nieuwe kennis. Het aanleren van nieuwe kennis, verschilt niet veel in functionaliteit en vorm ten op zichte van het inwerken van een nieuwe collega. Nieuwe wetgeving of kennisthema’s kunnen in verschillende werkvormen verspreid worden aangeboden.

2. Als je meer wilt leren. Primio is in te zetten als blended learning tool op bestaande trainingen, als losstaande kennisinterventie of aanvulling op bestaande leerportfolio. In alle gevallen kunnen leermodules verspreid worden aangeboden, zodat medewerkers in kleine beetjes continu bezig zijn met leren en verbeteren. Lesmodules kunnen worden gecombineerd met samenvattingen, zodat leren en informeren hand in hand kunnen worden ingezet.Primio is ontwikkeld om medewerkers te stimuleren nieuwe gewoontes te omarmen en in de praktijk te brengen door verschillende gedragsverandering tactieken toe te passen in de kennisinterventies die leerspecialisten kunnen aanbieden. Denk aan vraagstellingen, reflectieopdrachten, inspirerende video cases of positieve nudges.

3. Als je iets gaat toepassen. Primio biedt op verschillende manieren informatie om snel te kunnen toepassen. Enerzijds kan het een aanvulling zijn op blended learning traject, waarbij het leertraject wordt opgevolgd met een samenvatting van de training. De samenvatting wordt stapsgewijs getoond zodat handelingen snel kunnen worden uitgevoerd.Anderzijds kan een gebruiker snel bij de juiste informatie door de intelligente zoekfunctie of het scannen van een QR code die wordt gekoppeld aan een kennismodule. Na het scannen van de QR code komt een gekoppelde kennismodule of kenniskaartje in beeld met de informatie die gekoppeld is.

4. Als er iets misgaat. De intelligente zoekfunctie en mogelijkheid om QR codes te scannen kan de gebruiker snel bij het juiste antwoord op een vraag (i.e. Sara de zorgrobot piept > ik scan de QR code naar de instructie wat te doen). Dit vergroot direct de zelfstandigheid van de medewerker. Vragen kunnen worden gesteld binnen de applicatie. We onderzoek momenteel in welke vorm community features hier passend bij zijn, zodat mensen elkaar kunnen ondersteunen.

5. Als er iets verandert. Wanneer situaties/protocollen veranderen en dit effect heeft op de aangeboden kennismodules die een gebruiker bekijkt, kan via het auteursysteem een pushnotificatie worden gestuurd, gekoppeld aan een geupdated kennismodule. Hierdoor zijn medewerkers op de hoogte van belangrijke wijzigingen. Medewerkers die die wijziging nog niet hebben bekeken krijgen een herinnering. De beheerder van de omgeving kan zien wie welke meldingen heeft ontvangen, bekeken of nog niet heeft geopend om daar mensen op aan te spreken, mee te nemen in groepsoverleg of een extra herinnering voor te sturen via de auteursomgeving.

Op welke manier ondersteunt Primio (werkplek)leren?

Door het mobiel aanbieden van de kennis op de werkplek ondersteunen we ‘learning in the flow of work’. Deze kennis is snel toegankelijk door QR codes te scannen op specifieke locaties.De app kan eenvoudig worden ingezet voor blended learning, als verlengstuk van de training en waarborgen kennisoverdracht na de training.Primio wordt vaak ingezet ter ondersteuning van intervisiemomenten en het reflecteren op casuïstiek en ophalen van feedback.

Biedt Primio een gepersonaliseerde leeromgeving?

Primio biedt gepersonaliseerde kennismodules, zodat gebruikers direct met relevante informatie aan de slag gaan. Dit doen we door medewerkers te koppelen aan tags en groepen, om zo persoonlijke en relevante informatie te kunnen aanbieden. Gebruikers kunnen veel gebruikte items als favoriet opslaan en later makkelijk benaderen. We werken aan dynamische aanbevelingen op basis van medewerkerprofielen en roosters. Zo worden kennismodules voorgesorteerd op basis van voor jou relevante situaties en zijn deze sneller te benaderen.

Wat maakt Primio uniek?

Primio wordt omarmd door zorgprofessionals vanwege haar gebruiksvriendelijkheid en zeer laagdrempelige manier om hen te activeren met complexe onderwerpen aan de slag te gaan. Dit doen we door een unieke combinatie van werkplekondersteuning/performance support en leren op mobiel en is zelfs als whitelabel oplossing af te nemen voor je eigen academy app in de app stores.

In welke zorgsectoren zijn jullie actief?

Primio is voornamelijk actief bij ziekenhuizen, VVT/Thuiszorg en Hulp bij huishouden. Een greep uit ons klantenportfolio: Spaarne Gasthuis, Lelie zorggroep, Kloek, Mantelaar, Zonnehuisgroep Amstelland en Thuiszorg het Friese land.De app wordt zorgbreed ingezet en met onze contentbibliotheken richten we ons nu op de VTT. In samenwerking met Spaarne gasthuis wordt maatwerk content ontwikkeld voor ziekenhuiszorg.

Vragen over

Dashboards en statistieken

Zijn er rapportage mogelijkheden vanuit Primio zodat mijn organisatie meer inzicht heeft in gebruik?

Met Primio kan veel informatie over gebruik inzichtelijk worden weergegeven. Zo heb als beheerder veel inzicht over onder andere:- Voortgang in de leermodules, of deze gestart, ‘in voortgang’ of afgerond zijn.- De antwoorden op vraagstellingen zijn inzichtelijk, zowel bij gesloten als open vragen is inzichtelijk welke antwoorden gegeven zijn, en hoeveel er daarvan goed/fout daarvan waren.- Daarnaast wordt de gespendeerde tijd aan leren, activiteiten door de week en dag heen geanonimiseerd geregistreerd zodat er geoptimaliseerd kan worden wanneer nieuwe content aangeboden wordt.

Is Primio adaptief? Wordt aanbod aangepast aan interesse/gebruik/ervaring van deelnemers?

De content in Primio is gericht op de medewerker. Er wordt nauwkeurig bijgehouden wat wanneer gelezen is zodat daar persoonlijke suggesties kunnen worden gedaan voor informatie die relevant is. Medewerkers kunnen favorieten aanmaken om snel bij de juiste informatie te komen. Deze informatie kan worden gebruikt voor verbetering van het persoonlijke aanbod.Kennismodules kunnen team of rolafhankelijk worden aangeboden. Kennismodules kunnen worden ingeladen op basis van voorkeuren van je profiel (verpleegkundige spoedeisende hulp heeft andere voorkeuren en benodigdheden dan een longarts)Er wordt gewerkt aan slimme koppelingen met planningsystemen en medewerkersprofielen, om kennismodules te tonen die op dat moment relevant zouden zijn op basis van tagging en bekende informatie vanuit roosters.

Vragen over

Vormgeving & Content

Zijn er mogelijkheden om content te delen?

Elke organisatie kan modules maken en delen met andere organisaties. Het beheer ligt dan bij de delende partij.Een organisatie kan ook content beschikbaar maken via een unieke url of QR code. Zo kun je ook zonder app eenvoudig bij kennismodules. Dit is handig als informatie wordt gedeeld met patiënten en mantelzorgers of als medewerkers een ander apparaat gebruiken.

Kan een organisatie de opmaak zelf aanpassen aan huisstijl?

binnen de Primio omgeving kunnen kleuren aangepast worden naar de huisstijl. Voor een volledige eigen identiteit kan er een whitelabel mobiele app in de stores geplaatst worden met de volledige identiteit en huisstijl van de organisatie. Zo krijg je je eigen Academy app.

Welke mogelijkheden hebben gebruikers om zelf content aan te passen of zelf te creëren/structuren?

Gebruikers kunnen in het Auteurssysteem volledig zelfstandig microlearnings ontwikkelen. Met gebruik van afbeeldingen, video’s, interactieve kaartjes en diverse integraties. Het auteursysteem is speciaal ontwikkeld voor het super eenvoudig kunnen aanmaken van microlearningmodules en werkt met verschillende soorten kaartjes die een verhaal vertellen. Net als met de slides van een presentatie, kun je die heel eenvoudig samenstellen en aanpassen in de verhaallijn.

Zit er een contentbibliotheek bij Primio?

Ja, er zijn verschillende bibliotheken met microlearning modules voor verschillende doelgroepen en thema’s. Denk aan een zorghulpmiddelenbibliotheek en kennisthema's als Wet Zorg & Dwang of Handhygiëne.

Aan de slag

Meer tijd voor zorg met Primio

Met Primio groeien medewerkers elke dag in hun werk en vinden ze snel de juiste informatie om hun werk beter te doen. Boek een demo en ontdek de kracht van mobiele microlearning met Primio .