Cookies

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacy Policy voor en Cookie Policy voor meer informatie.

Belangrijke documenten

📄  Privacy statement

Laatst geüpdatet op 23 februari 2024

Primio zorgt goed voor jouw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we zorg dragen voor jouw informatie die met ons wordt gedeeld of op een andere manier krijgen, vertrouwelijk behandelen.

Persoonlijke gegevens is alle informatie over een persoon. Dit zijn ook de gegevens die niet direct over iemand gaan, maar wel iets over die persoon zeggen. We volgen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De regels zeggen dat we moeten vertellen hoe we met de persoonlijke gegevens van mensen omgaan.

We informeren je in ons Privacy Statement over:

 1. Soorten persoonsgegevens:
 2. Rol van Primio volgens de AVG
 3. Doeleinden van de Gegevensverwerking
 4. Grondslag voor Gegevensverwerking
 5. Bewaartermijn
 6. Gegevensbeveiliging
 7. Toegang tot persoonsgegevens
 8. Rechten van betrokkenen
 9. Social media 
 10. Zakelijk gebruik
 11. Klachten en contact
 12. Updates

1. Soorten persoonsgegevens

Primio verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en persoonsgegevens van app gebruikers: deze gegevens kunnen we van je ontvangen als je werkgever diensten afneemt van Primio en je als werknemer toegang tot het platform hebt.;

 • Contactgegevens en persoonsgegevens die medewerkers van Primio en/of derden nodig hebben voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en het gebruik van het platform.  Deze gegevens kunnen we zowel van jou als een derde ontvangen.

 • Contactgegevens die je hebt achtergelaten bij het invullen van een contactformulier (zowel digitaal als fysiek);

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website, bekijk daarom ook ons cookiestatement;

 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen, zoals je bedrijfswebsite, social media of de KvK;

 • Andere persoonsgegevens die we van je ontvangen.
2. Rol van Primio volgens de AVG

Primio verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het verlenen van diensten:  onder andere voor de uitvoering van een overeenkomst

b. Klantspecifieke gebruikers:

 1. Interne processen, waaronder naleving van wet- en regelgeving, analyses van dienstgebruik, kwaliteitsbeoordelingen, afhandeling van verzoeken, klachten en geschillen, en intern beheer en controle.

C. Individuele gebruikers:

 1. Toegang verlenen tot het platform en het aanmaken van een account.
 2. Onderzoeken en analyseren van gebruikersgegevens voor verbetering van het Platform
 3. Beveiligen, controleren en voorkomen van misbruik van het Platform Verlenen van gebruikerssupport, en het sturen van informatieve mailings.

d. Marketing- en communicatieactiviteiten: 

 1. Het organiseren van bijeenkomsten, webinars en symposia
 2. Het verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen
 3. Je te bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

e. Werving en selectie (sollicitatie)

4. Grondslag voor Gegevensverwerking

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens varieert per doeleinde. Voor individuele en klantspecifieke platformgebruikers is dit gebaseerd op uitvoering van verzoeken, opdrachten of contracten, of op gerechtvaardigd belang. Voor websitebezoekers is dit gebaseerd op toestemming voor cookies en ons gerechtvaardigd belang.

5. Bewaartermijn

Primio bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de genoemde verwerkingsdoeleinden. Bewaartermijnen variëren en zijn afhankelijk van wettelijke verplichtingen.

6. Gegevensbeveiliging

Primio vindt het belangrijk om jouw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wij gebruiken passende technieken om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn.

Als we met andere bedrijven werken, zoals een IT-bedrijf, maken we in het kader van de bescherming van jouw persoonlijke gegevens duidelijke afspraken met hen en leggen we deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst. 

7. Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens kan worden verleend aan Primio medewerkers, opleidingsinstituten, verwerkers, beoogde rechtsopvolgers, en bevoegde overheidsinstanties, op basis van noodzaak, eigen doeleinden, of wettelijke verplichtingen..

8. Rechten van betrokkenen

Gebruikers hebben het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden ingediend via support@primio.app

Er zijn omstandigheden waarbij Primio aan je verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Denk aan een geheimhoudingsplicht in een overeenkomst.Je verzoek kun je ook sturen naar:

Primio B.V.
Conradstraat 38 D2-118
3013 AP Rotterdam

Primio helpt alleen met vragen over jouw (eigen) persoonlijke gegevens. We willen zeker weten dat we de informatie aan de juiste persoon geven. Daarom vragen we je om een kopie van je paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Zorg ervoor dat je foto en BSN-nummer niet zichtbaar zijn.

9. Social media en blogs

De website van Primio BV, Primio.app, zijn knoppen en links. Deze zijn voor het delen van webpagina’s of voor het gaan naar sociale media zoals Instagram, X, LinkedIn of Facebook. Primio let niet op wat deze andere websites doen met jouw persoonlijke informatie. Als je deze websites bezoekt, doe je dat op eigen risico. Het is slim om eerst hun regels over privacy te lezen voordat je hun diensten gebruikt.

10. Zakelijk gebruik

Voor onze website primio.app gebruiken we Leadinfo om te kijken welke bedrijven onze website bezoeken. Leadinfo vertelt ons de namen en adressen van deze bedrijven. Dit doen ze door te kijken naar het IP-adres van de bezoekers. Ze bewaren het IP-adres zelf niet. Zo weten we welke bedrijven interesse hebben in onze website.

11. Klachten en contact

Klachten of vragen kunnen worden ingediend via support@primio.app of hier bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

12. Updates

Primio heeft het recht om de inhoud van het Privacy Statement op ieder moment te veranderen, zonder dat we dit van tevoren laten weten. Je kunt de nieuwste versie altijd vinden op onze website primio.app.