Cookies

Door op "Accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacy Policy voor en Cookie Policy voor meer informatie.

Belangrijke documenten

đź“„Disclaimer

Laatst geĂĽpdatet op 21 november 2023

Op het gebruik van primio.app is onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt je geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Primio streeft ernaar op haar website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Primio niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Primio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, app, WhatsApp, telefoon of e-mail ontstaat niet zonder meer een relatie tussen Primio en de gebruiker.

E-mail

​Primio garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Primio te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

​Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Primio heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Primio aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Primio zijn beschermd door auteurs- en ander intellectueel eigendomsrecht. Niets uit deze publicaties en uitingen – op welke manier dan ook – mogen worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, zonder dat Primio daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Disclaimer kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de disclaimer te bekijken.

Contact en vragen

Als je vragen of suggesties hebt over deze disclaimer, neem gerust contact met ons op via info@primio.app